Sự Tăng 200% Của Grayscale Chainlink Trust Cho Thấy Nhu Cầu Của Các Tổ Chức Đối Với LINK

F 01 1

Một sản phẩm được quy định cho phép nhà đầu tư Mỹ tham gia vào đồng tiền LINK của Chainlink đang giao dịch với giá cao hơn gần 200% so với giá thị trường, cho thấy sự cầu từ phía các tổ chức.

Giá của Grayscale Chainlink Trust (GLNK) đã tăng gần 100% trong tuần qua, đóng cửa vào ngày thứ Hai ở mức 39 USD so với mức 21 USD vào ngày 31 tháng 10. Mỗi cổ phiếu nắm giữ khoảng 12 USD đồng tiền LINK, khiến nó gần ba lần giá trị thực tế của tài sản được nắm giữ.

Đại diện cộng đồng Chainlink @ChainLinkGod đã đầu tiên báo cáo sự tăng giá trị đắt đỏ trong một bài đăng vào thứ Ba. Sản phẩm Chainlink được phát hành vào tháng 5 năm 2022 và đã luôn được giao dịch với áp lực giá vượt quá 20%. Những áp lực giá này đã tăng lên đến 150% trong hai trường hợp riêng biệt – nhưng mức độ này vào ngày thứ Hai là mức đỉnh kỷ lục cho đến nay.

Do đó, Grayscale Chainlink Trust nắm giữ gần 4 triệu USD đồng tiền LINK và thu 2,50% hàng năm cho phí.

Sản phẩm quỹ của Grayscale là phương tiện đầu tư đầu tiên loại này có kế hoạch báo cáo tài chính đều đặn cho Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Grayscale và CoinDesk thuộc cùng một công ty mẹ, Digital Currency Group (DCG).

Đồng tiền LINK đã là một trong những đồng tiền chính lớn có hiệu suất tốt nhất trong 30 ngày qua, tăng hơn 76% nhờ các cải tiến kỹ thuật và sự nhận dạng từ phía tổ chức đối với các dịch vụ của Chainlink.

Một số công ty nghiên cứu đã đặt giá trị đồng LINK là “cái cược an toàn” để có lời từ sự tăng trưởng của các token hóa tài sản thực tế (RWA) ngày càng phổ biến, điều này có thể đã giúp tăng giá trị của các đồng tiền trong vài tuần qua.

DISCLAIMER

Tất cả những nội dung Coin79 Research cung cấp trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tuyệt đối không được xem là lời khuyên đầu tư.