Binance Labs Đầu Tư Vào Token $ARKM Hỗ Trợ Thông Tin On-Chain Quy Mô Trên Toàn Hệ Sinh Thái Blockchain

5b669c14ce084f1784c2b1cfde243a94

Binance Labs, cánh tay đầu tư rủi ro và ủng hộ sự sáng tạo của Binance, vừa thông báo đầu tư vào $ARKM, token native của Arkham. Arkham là một nền tảng thông tin và dữ liệu blockchain được trí tuệ nhân tạo (AI) điều khiển, cung cấp thông tin chi tiết và công cụ hình ảnh cho hoạt động on-chain.

Sứ mệnh của Arkham là giải mã danh tính các giao dịch blockchain và thúc đẩy tự quy chế bằng cách cho phép người dùng xem xét bất kỳ giao dịch blockchain nào thông qua nền tảng thông tin của Arkham. Nền tảng này được động viên bởi động cơ trí tuệ nhân tạo độc quyền của mình, mang tên là ULTRA, một hệ thống giống như giải thuật, kết hợp các địa chỉ với thực thể thế giới thực và cung cấp lịch sử giao dịch có thể tìm kiếm và sắp xếp trên các trang thực thể và token của nó.

Giao thức này đã giới thiệu Sàn Trao Đổi Thông Tin On-chain đầu tiên trên thế giới, được gọi là Arkham Intel Exchange, một nền kinh tế thông tin phi tập trung kết hợp người mua và người bán thông tin blockchain với quy mô lớn, cho phép người dùng tạo ra thông tin có thể thu được giá trị cho công việc của họ
Giao thức này đã giới thiệu Sàn Trao Đổi Thông Tin On-chain đầu tiên trên thế giới, được gọi là Arkham Intel Exchange, một nền kinh tế thông tin phi tập trung kết hợp người mua và người bán thông tin blockchain với quy mô lớn, cho phép người dùng tạo ra thông tin có thể thu được giá trị cho công việc của họ

Đồng thời, nó cung cấp các công cụ hình ảnh của mạng, biểu đồ hóa mối quan hệ giữa các thực thể và luồng quỹ, tăng cường tính minh bạch trong ngành crypto.

Thông qua mô hình “Intel-to-Earn” của Arkham, nền tảng khuyến khích sự sản xuất thông tin như một hành vi công cộng thông qua các phần thưởng và đấu giá, với các giao dịch và phần thưởng được thực hiện thông qua token $ARKM. Hơn nữa, chương trình DATA của nó thưởng cho người dùng đã gửi thông tin được sử dụng để đào tạo ULTRA, hệ thống trí tuệ nhân tạo độc quyền của nó.

Sau thông báo này, ARKM tăng 11%. Tính đến thời điểm viết bài, ARKM vẫn tiếp tục giao dịch ở mức $0,579.

DISCLAIMER

Tất cả những nội dung Coin79 Research cung cấp trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tuyệt đối không được xem là lời khuyên đầu tư.