Lido Finance Phê Duyệt Đề Xuất Cho Phép Mô-đun Giao Dịch Cổ Đông Phi Tập Trung Của Obol

 

44370 media

Giao thức giao dịch tiền điện tử với khả năng rút tiền thực tế Lido Finance đã bỏ phiếu tán thành một đề xuất tích hợp Công Nghệ Kiểm Chứng Cổ Đông Đơn Giản từ Mạng Lưới Obol. Đề xuất này đã được thông qua với hơn 99% sự ủng hộ vào ngày 3 tháng 11.

Điều kiện sử dụng quỹ bảo hiểm Lido DAO để thanh toán phạt cắt mô-đun và các chi phí khác cũng đã được phê duyệt.

“Công nghệ Kiểm Chứng Cổ Đông Đơn Giản đại diện cho cách nhanh nhất để thêm nhiều Người Vận Hành Node mới vào tập hợp Người Vận Hành Node Lido với một hồ sơ đa dạng hơn của người tham gia giao dịch độc lập và cộng đồng, đồng thời được hưởng lợi từ các lợi ích bẩm sinh của công nghệ như sự cường điệu gia tăng, phân phối và bảo mật,” một thành viên Lido viết trong đề xuất.

“Mô-đun DVT Đơn Giản được thiết kế để chứng minh việc sử dụng DVT trên mạng chính có thể thực hiện được, đồng thời mở ra cơ hội đa dạng hóa hơn trong tập hợp Người Vận Hành Node Lido trên Ethereum và có thể làm nền tảng cho các mô-đun DVT có khả năng mở rộng và phi cấp phép hơn trong tương lai gần.”

“Một bước đột phá quan trọng” “Cuộc bỏ phiếu này thể hiện sự ủng hộ cho việc phát triển mô-đun mới này. Đây sẽ là mô-đun đầu tiên của Lido sử dụng Obol DVs trên mạng chính của Ethereum,” Obol Labs, công ty xây dựng Mạng Lưới Obol, viết trên mạng xã hội. “Mô-đun này đại diện cho một bước đột phá quan trọng trong việc đa dạng hóa mạnh mẽ và phi tập trung hóa tập hợp Người Vận Hành Node Lido.”

Mạng Lưới Obol, được phát triển bởi Obol Labs, cho phép cá nhân tham gia vào một hệ sinh thái của các bộ kiểm chứng cổ đông phân tán.

DISCLAIMER

Tất cả những nội dung Coin79 Research cung cấp trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tuyệt đối không được xem là lời khuyên đầu tư.