Công Ty Bảo Mật Web3 Blockaid Gọi Vốn $27 Triệu Để Giải Quyết Những Thách Thức “Không Bao Giờ Kết Thúc” Của Ngành

Web3 and Decentralized Science

Blockaid, một công ty bảo mật Web3 được sử dụng bởi các công ty như Metamask và Opensea, đã gọi vốn 27 triệu đô la trong chuỗi A do Ribbit Capital và Variant dẫn đầu.

Vòng gọi vốn này cũng có sự tham gia của Cyberstarts, Sequoia Capital và Greylock Partners.

Công ty có trụ sở tại New York và Tel Aviv cho biết họ sẽ sử dụng khoản tiền gọi vốn này để mở rộng sản phẩm, cơ sở khách hàng và đội ngũ để giải quyết những thách thức về bảo mật trong ngành, mà họ mô tả là “không bao giờ kết thúc” trong một thông báo qua email vào thứ Hai.

Blockaid cung cấp một lớp bảo mật có thể quét mọi giao dịch từ một ví hoặc tương tác với ứng dụng phi tập trung (dApp) hoặc một hợp đồng thông minh và tương thích với mọi mạng blockchain.

Công ty cho biết họ đã quét 450 triệu giao dịch, ngăn chặn 1,2 triệu giao dịch độc hại và bảo vệ 500 triệu đô la tiền của người dùng mà nếu không có lớp bảo mật sẽ bị đe dọa chỉ trong vòng ba tháng qua.

Theo công ty bảo mật blockchain Certik, chỉ trong quý III năm 2023, đã mất gần 700 triệu đô la trong 184 sự cố, nhiều hơn cả nửa đầu năm ($633 triệu), nhấn mạnh quy mô của thách thức trong việc củng cố bảo mật cho các dự án và ứng dụng Web3.

DISCLAIMER

Tất cả những nội dung Coin79 Research cung cấp trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tuyệt đối không được xem là lời khuyên đầu tư.