Vitalik Buterin Đầu Tư Vào Nocturne Labs Với Mục Tiêu Mang Tài Khoản Riêng Tư Đến Ethereum

210518150319 01 vitalik buteri 3793 1500 1659409522

Vitalik Buterin, người sáng lập Ethereum nổi tiếng, đã đầu tư vào Nocturne Labs, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực tiền điện tử, với mục tiêu đưa tính năng tài khoản riêng tư vào hệ sinh thái Ethereum. Nocturne Labs vừa hoàn thành vòng gọi vốn ban đầu với số tiền 6 triệu USD, với sự hỗ trợ đồng đều từ Bain Capital Crypto, Polychain Capital và một số nhà đầu tư khác, theo thông báo vào ngày thứ Tư.

Bắt đầu từ năm ngoái tại Hoa Kỳ, Nocturne Labs đã phát triển một giao thức giúp người dùng thực hiện giao dịch một cách ẩn danh trong hệ sinh thái Ethereum. Theo Luke Tchang, người sáng lập và CEO của Nocturne Labs, “Người dùng sẽ có các tài khoản ‘nội bộ’ trong Nocturne nơi nhận/gửi tiền từ các tài khoản này hoạt động một cách ẩn danh (không liên quan đến cùng một địa chỉ)”.

Điều này cho phép người dùng gửi hoặc nhận thanh toán vào tài khoản Nocturne của họ và sau đó sử dụng chứng minh zero-knowledge để chứng minh rằng họ sở hữu số tiền và có thể sử dụng chúng cho các giao dịch như thanh toán, giao dịch và gửi tiền cược.

Mặc dù đã có một số nền tảng tiền điện tử tập trung vào tính riêng tư, chẳng hạn như dịch vụ trộn tiền và các mạng lưới blockchain, Tchang cho rằng chúng thiếu khả dụng và tính tương thích.

Dịch vụ trộn tiền tiền điện tử hiện có trải nghiệm người dùng kém, và các nền tảng khác đòi hỏi người dùng phải chuyển đổi giữa các hệ sinh thái khác nhau, gây phiền toái. Nocturne Labs đang nỗ lực giới thiệu một tài khoản Ethereum bình thường với tính riêng tư về tài sản, giúp mở rộng sự tiếp nhận.

Tchang nói "Các công cụ chúng tôi xây dựng cho quá trình lọc tiền gửi sẽ cho phép chúng tôi dần dần chuyển đổi sang một tiếp cận tự do hơn trong tương lai - bằng chứng vô tội."
Tchang nói “Các công cụ chúng tôi xây dựng cho quá trình lọc tiền gửi sẽ cho phép chúng tôi dần dần chuyển đổi sang một tiếp cận tự do hơn trong tương lai – bằng chứng vô tội.”

Nocturne Labs đã nhấn mạnh rằng tính riêng tư là yếu tố quan trọng đối với việc tiếp nhận tiền điện tử. Họ cho rằng mọi người nên có thể nhận lương trên blockchain mà không cần tiết lộ thu nhập của họ, thực hiện các giao dịch mà không phải tiết lộ thói quen tiêu dùng và lưu trữ tài sản trên blockchain mà không cần tiết lộ tổng giá trị.

Hiện tại, Nocturne Labs tập trung vào việc đưa tính năng tài khoản riêng tư vào hệ sinh thái Ethereum, và họ dự định hỗ trợ Ethereum trước, sau đó là các mạng lớp 2 của Ethereum trong tương lai. Giao thức của họ dự kiến sẽ ra mắt trên mạng chính Ethereum vào tháng tới.

Mặc dù các dịch vụ trộn tiền và nền tảng tập trung vào tính riêng tư đã bị cơ quan quản lý chú ý, Nocturne Labs đã thể hiện cam kết tuân thủ. Theo Tchang, họ sẽ bắt đầu với một quy trình gửi tiền theo hai bước, loại bỏ tiền gửi phi pháp bằng cách sử dụng các công cụ như TRM và các nhà cung cấp dữ liệu khác.

Với đóng góp của Vitalik Buterin và sự phát triển của Nocturne Labs, người dùng Ethereum có thể hy vọng vào tính riêng tư mạnh mẽ hơn và sự thúc đẩy cho việc tiếp nhận tiền điện tử.

DISCLAIMER

Tất cả những nội dung Coin79 Research cung cấp trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tuyệt đối không được xem là lời khuyên đầu tư.