Thị trưởng Austin chấp nhận thanh toán tiền điện tử và công nghệ Web3

Thành phố phát triển nhanh thứ hai ở Texas sẽ bắt đầu khám phá các khả năng chính sách để chấp nhận Bitcoin như một tùy chọn thanh toán và tích hợp các ứng dụng Web3 khác để cải thiện cuộc sống của cư dân.

Thị trưởng Steve Adler của Austin, Texas, đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi những gì công nghệ blockchain và thanh toán tiền điện tử có thể mang lại cho thành phố của mình và đề xuất hai sáng kiến ​​mới.

Sáng kiến ​​đầu tiên nhằm đảm bảo rằng thành phố lớn thứ tư của Texas thúc đẩy lợi ích của công nghệ blockchain và “thúc đẩy sự công bằng, đa dạng, khả năng tiếp cận và hòa nhập” trong hệ sinh thái công nghệ. Để đạt được mục tiêu đó, May Adler đã chỉ đạo người quản lý thành phố khám phá cách thành phố có thể sử dụng Web3 và blockchain trong 20 lĩnh vực từ hợp đồng thông minh, quản lý chuỗi cung ứng và bảo hiểm đến nghệ thuật, truyền thông, gây quỹ và xác minh danh tính.

“Chủ tịch thành phố được yêu cầu phải đảm bảo rằng thành phố đang tạo ra một môi trường trong chính quyền thành phố và trong cộng đồng nói chung hỗ trợ việc tạo và phát triển các công nghệ mới, bao gồm nhưng không giới hạn blockchain và các công nghệ, giao thức và ứng dụng liên quan đến Web3 khác.”

Sáng kiến ​​thứ hai của Thị trưởng Adler ra lệnh cho chủ tịch thành phố thực hiện một “nghiên cứu tìm hiểu thực tế” về cách thành phố có thể áp dụng các chính sách liên quan đến Bitcoin ( BTC ) và tiền điện tử. Thông qua những nỗ lực này, Thị trưởng Adler dường như muốn tìm cách để cư dân Austin thanh toán hợp pháp các hóa đơn của họ bằng tiền điện tử.

Theo sáng kiến ​​này, chủ tịch thành phố sẽ tìm cách cho phép “chấp nhận Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác làm thanh toán cho các loại thuế, phí và các lệnh phạt của thành phố” như là bộ chính sách đầu tiên cần xem xét.

Thành công của hai sáng kiến ​​sẽ dựa trên mức độ ảnh hưởng của các ứng dụng mới đối với cuộc sống hàng ngày của cư dân Austin. Các đề xuất sẽ được hội đồng thành phố biểu quyết vào ngày 24 tháng Ba.

Hội đồng thành phố của Austin đã xem xét tích hợp công nghệ blockchain ít nhất là từ năm 2020, khi một đề xuất được đưa ra để sử dụng các hợp đồng thông minh cho giao thức xác minh danh tính MyPass.

Austin đang hợp tác với Miami, Thành phố New York và bang Colorado trong việc mở rộng nhanh chóng các nỗ lực thăm dò và đề xuất thực hiện các chính sách liên quan đến tiền điện tử. Miami và New York đã khởi chạy các dự án coin trên toàn thành phố của riêng họ thông qua City Coin trên blockchain layer 1 của Stacks, trong khi chương trình riêng của Austin vẫn đang được phát triển.

Philadelphia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia chương trình City Coins, trong khi Thống đốc bang Colorado, Jared Polis cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 15 tháng 2 rằng bang sẽ chấp nhận tiền điện tử cho “các mục đích liên quan đến thuế của bang”. Sau đó, Ông hy vọng sẽ chấp nhận tiền điện tử cho một loạt các dịch vụ của chính phủ tiểu bang.

Coin79 – kênh thông tin thị trường tiền mã hoá đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái) duy nhất tại Việt Nam, đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

Tham Gia Các Cộng Đồng Của Coin79

Hotline Chat Zalo Telegram Group