Nhận thức về Metaverse đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 6 tháng

Theo một phân tích gần đây về dữ liệu người tiêu dùng toàn cầu của Wunderman Thompson Intelligence, họ đã chỉ ra rằng , nhận thức về metaverse đã tăng hơn gấp đôi trong bảy tháng, đạt 74% vào tháng 3 năm 2022.

Mặc dù phần lớn người tiêu dùng được khảo sát – những người biết về metaverse – lo ngại về quyền riêng tư và sự an toàn của trẻ em, họ vẫn đồng ý rằng metaverse là ‘tương lai’, theo báo cáo. Tỷ lệ người tiêu dùng toàn cầu cho biết họ đã nghe nói về metaverse là 32% vào tháng 7 năm 2021, đánh dấu mức tăng hơn 131% khi đạt 74% vào tháng 3 năm 2022.

Báo cáo dựa trên dữ liệu người tiêu dùng do Wunderman Thompson thu thập trong số 3.005 người từ 16 đến 65 tuổi ở Mỹ, Anh và Trung Quốc.

Mức độ nhận thức cao hơn

Phần lớn những người tham gia cho thấy tỷ lệ chấp nhận cao đối với metaverse.

Trong số những người tham gia biết metaverse là gì, 74% tin rằng đó là “tương lai”, trong khi 72% nói rằng đó là “điều lớn tiếp theo”. 68% và 66% khác cho biết metaverse lần lượt “là internet tiếp theo” và “thay đổi cuộc sống”.

câu trả lời về phép thuật nghịch đảo trở thành một thói quen hàng ngày

82% những người biết metaverse nói rằng nó sẽ trở thành một nơi để giao lưu. Các câu trả lời khác cũng chỉ ra rằng hầu hết những người tham gia cho biết nó sẽ trở thành một nơi để mua sắm và làm việc.

Metaverse mang tính xã hội và hòa nhập

Kết quả khảo sát chỉ ra rằng metaverse đang chuyển từ tương tác kỹ thuật số sang tiêu dùng và sáng tạo tích cực.

60% người tham gia quen thuộc với metaverse cho biết các thương hiệu nên sản xuất và bán các sản phẩm kỹ thuật số trên metaverse cùng với các sản phẩm vật lý.

Vì metaverse chủ yếu được những người tham gia khảo sát coi là một nền tảng xã hội hóa, 76% trong số họ cho biết họ muốn hình đại diện của mình thể hiện sự sáng tạo của họ theo những cách mà họ không thể trong thế giới thực.

51% khác cho biết họ cảm thấy sẽ dễ dàng trở thành con người thật của mình trong metaverse.

Các câu trả lời về metaverse được bao gồm

Những người tham gia cũng nghĩ rằng metaverse sẽ mang tính toàn diện cao. Đa số cho rằng metaverse có thể mang mọi người lại với nhau, nhưng cả thương hiệu và những người tham gia phải đảm bảo metaverse bao gồm tất cả mọi người,

Những lo ngại

Mặc dù tỷ lệ chấp nhận cao, phần lớn những người tham gia cũng có chung mối lo ngại về metaverse.

Hầu hết các mối lo ngại đều liên quan đến những đứa trẻ trong metaverse. 72% số người tham gia cho biết họ lo lắng về quyền riêng tư của trẻ em, trong khi 66% nói rằng họ lo lắng về sự an toàn của trẻ em. 57% khác nói rằng họ lo lắng về việc bị bắt nạt, cho cả bản thân và con cái của họ.

Về dữ liệu và quyền riêng tư, tỷ lệ người tham gia lo lắng về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của họ là 69%, một mối quan tâm rõ ràng đang ngày càng gia tăng.

Coin79 – kênh thông tin thị trường tiền mã hoá đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái) duy nhất tại Việt Nam, đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

Tham Gia Các Cộng Đồng Của Coin79

Hotline Chat Zalo Telegram Group