Mở bán Token Pikaster trên KuCoin Spotlight

Link đăng ký tham gia: https://wn.nr/rtgqwr
Tổng giải thưởng: 1.500.000 MLS
Giá: 1 MLS = 0,12 USDT
Spotlight Hard Cap: 150 USD (1.250 MLS)
Thời gian đăng ký Spotlight: 08:00 ngày 18 tháng 5 – 00:00 ngày 23 tháng 5 UTC
Token được hỗ trợ: KuCoin (KCS)
Định dạng Token: Phân phối theo tỷ lệ (PDM)

HAI cách để tham gia Spotlight:

1. Người dùng nắm giữ ít nhất 100 KCS có thể tham gia KuCoin Spotlight.

2. Vào Danh sách trắng. Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và bạn sẽ được đưa vào danh sách trắng để mua MLS trên KuCoin Spotlight .

Mỗi danh sách trắng sẽ được TẶNG một Pikaster NFT MIỄN PHÍ để sử dụng trong một tháng!
Link chi tiết: https://medium.com/@pikaster2021/pikaster-token-sale-mls-on-kucoin-spotlight-f36088f7aebf

Coin79 – kênh thông tin thị trường tiền mã hoá đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái) duy nhất tại Việt Nam, đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

Tham Gia Các Cộng Đồng Của Coin79

Hotline Chat Zalo Telegram Group