Event 100.000$ từ Kucoin cho người dùng mới.

Nhận ngay 5-20$ Future ngay khi đăng kí tài khoản:
👉Đăng kí: https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJQM9GV
👉Điền Form: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S3jy9rFT20yX1qylChjn8736ojajQKFHkrFOq1qweNtUNTFWSjgzMEg0SERMSkVJRFU5WE9VMEFORS4u

100.000$ sẽ share cho anh em có khối lượng Margin Trading trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Thời gian diễn ra hoạt động: 08:00:00, ngày 26/04/2022 đến 11:00:00, ngày 04/05/2022 (UTC)

Lưu ý:

1. Nhấn để xem Hướng dẫn Giao dịch Ký quỹ

2. Số tiền dùng thử sẽ được phân phát vào tài khoản của người dùng trong ngày làm việc tiếp theo sau khi đăng ký, và người dùng có thể đến trang Tặng thưởng của tôi >> Tặng thưởng Ký quỹ để nhận;

3. Đối với Tặng thưởng 2, người dùng sẽ được chia quỹ giải thưởng tương ứng với khối lượng giao dịch Ký quỹ của họ trong thời gian diễn ra hoạt động, và phần thưởng của Tặng thưởng 2 sẽ được phân phát trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hoạt động;

4. Tài khoản Phụ và Tài khoản Chính sẽ được xem là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động;

5. Những người dùng tham gia nhiều hơn một sự kiện/hoạt động của KuCoin Margin chỉ có thể nhận được phần thưởng lớn nhất.

6. Nếu thực hiện bất kỳ hành vi ý đồ xấu nào, bao gồm thao túng giao dịch ý đồ xấu, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự trục lợi, v.v…, nền tảng sẽ hủy tư cách đủ điều kiện của người tham gia;

7. KuCoin có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ hoạt động hoặc quy tắc hoạt động nào theo quyết định riêng .

Coin79 – kênh thông tin thị trường tiền mã hoá đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái) duy nhất tại Việt Nam, đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

Tham Gia Các Cộng Đồng Của Coin79

Hotline Chat Zalo Telegram Group