Các khoản dự trữ của Tether được đảm bảo hỗ trợ, thương phiếu giảm đáng kể và tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ gia tăng

Ngày hôm nay Tether Holdings Limited đã đưa ra ý kiến ​​hàng quý, thể hiện sức mạnh của nguồn dự trữ cho thấy sự giảm đáng kể trong các khoản đầu tư vào thương phiếu và sự gia tăng tổng thể vào tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Nó cũng chứng tỏ rằng tài sản hợp nhất của tập đoàn vượt quá nợ phải trả hợp nhất.

Nó cho thấy mức nắm giữ thương phiếu giảm thêm khoảng 17% so với quý trước từ 24,2 tỷ đô la Mỹ xuống còn 20,1 tỷ đô la Mỹ; Tether đã tiếp tục hành động với mức giảm thêm 20% kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 và điều này sẽ được phản ánh trong báo cáo quý 2 năm 2022. Chứng thực được hoàn thành bởi kế toán độc lập MHA Cayman, khẳng định lại tính chính xác của báo cáo Dự trữ hợp nhất của Tether, trong đó phân tích tài sản do tập đoàn nắm giữ tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022:

  • Tổng tài sản hợp nhất đạt ít nhất 82.424.821.101 đô la Mỹ.

  • Tổng tài sản hợp nhất của nhóm hợp nhất vượt quá nợ phải trả hợp nhất.

  • Dự trữ của nhóm hợp nhất được giữ cho các token kỹ thuật số đã phát hành vượt quá số lượng cần thiết để đổi các token kỹ thuật số đã phát hành.

  • Tài sản hợp nhất cho thấy thời gian đáo hạn bình quân giảm đáng kể, tập trung vào tài sản ngắn hạn hơn.

Báo cáo mới nhất cũng cho thấy sự gia tăng các khoản đầu tư của nhóm vào quỹ thị trường tiền tệ và tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ, tăng từ 34,5 tỷ đô la lên 39,2 tỷ đô la, tăng hơn 13%. Ngoài ra, xếp hạng trung bình của thương phiếu & chứng chỉ tiền gửi đã tăng từ A-2 lên A-1. Các khoản cho vay có bảo đảm cũng đã giảm 1 tỷ đô la. 

Bạn có thể đọc ý kiến ​​đảm bảo mới nhất và Báo cáo dự trữ hợp nhất tại đây.

Paolo Ardoino, CTO của Tether, cho biết:

“Tuần vừa qua là một ví dụ rõ ràng về sức mạnh và khả năng phục hồi của Tether. Tether đã duy trì sự ổn định của mình thông qua nhiều sự kiện thiên nga đen và các điều kiện thị trường biến động mạnh và ngay cả trong những ngày đen tối nhất, Tether chưa một lần nào thất bại trong việc thực hiện yêu cầu đổi quà từ bất kỳ khách hàng nào đã được xác minh của mình. Chứng thực mới nhất này nhấn mạnh thêm rằng Tether được hỗ trợ hoàn toàn và thành phần của các nguồn dự trữ của nó hoạt động khá mạnh mẽ, thận trọng và có thanh khoản. Như đã hứa, nó thể hiện cam kết của công ty trong việc giảm các khoản đầu tư vào thương phiếu, đã dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ nắm giữ trong các Tín phiếu Kho bạc của Hoa Kỳ. Trên thực tế, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, Tether đã thấy thương phiếu giảm thêm 20% mà chúng tôi sẽ phản ánh trong báo cáo quý 2 năm 2022. Khi sự phát triển của Tether trên thị trường tiếp tục chứng thực hoạt động kinh doanh, chúng tôi vui mừng chia sẻ những chứng thực ngay bây giờ và trong tương lai, như một phần trong cam kết liên tục của chúng tôi về tính minh bạch”.

Coin79 – kênh thông tin thị trường tiền mã hoá đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái) duy nhất tại Việt Nam, đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

Tham Gia Các Cộng Đồng Của Coin79

Hotline Chat Zalo Telegram Group