Theo Goldman Sachs: Nâng cấp Dencun của Ethereum Hướng Tới Một Lớp Giải Quyết Mở Rộng

  • Bản nâng cấp này sẽ cải thiện khả năng mở rộng của blockchain bằng cách sử dụng rollups, tối ưu hóa phí gas và nâng cao bảo mật của mạng, theo báo cáo.
Nâng cấp Dencun của Ethereum Hướng Tới Một Lớp Giải Quyết Mở Rộng.
Nâng cấp Dencun của Ethereum Hướng Tới Một Lớp Giải Quyết Mở Rộng.

Nâng cấp Dencun của Ethereum, dự kiến ​​diễn ra vào quý đầu năm 2024, là bước tiếp theo trong hành trình của blockchain trở thành một lớp giải quyết có khả năng mở rộng, Goldman Sachs (GS) cho biết trong một ghi chú vào thứ Năm. Ngân hàng phát biểu rằng:

“Tác động chính của Dencun sẽ là tăng sẵn có dữ liệu cho các lớp 2 thông qua proto-danksharding, dẫn đến giảm chi phí giao dịch rollup sẽ được chuyển cho người dùng cuối,” 

Mạng lớp 1 là lớp cơ bản hoặc cơ sở hạ tầng của một blockchain. Lớp 2 đề cập đến một tập hệ thống ngoại chuỗi hoặc các chuỗi khối riêng biệt được xây dựng lên trên các lớp 1.

Rollups xử lý các giao dịch trên một blockchain nhanh hơn khác hoặc lớp 2, sau đó chuyển dữ liệu trở lại mạng blockchain cha, với một mức giá chỉ là một phần nhỏ so với lớp 1.

Proto-danksharding cũng sẽ ‘đặt nền móng cho các bản nâng cấp về khả năng mở rộng trong tương lai, bao gồm danksharding, như một phần của lộ trình ‘Surge’ của blockchain,” theo báo cáo.

Danksharding là một cách làm cho Ethereum có khả năng mở rộng hơn, và áp dụng cùng một khái niệm chia mạng lưới thành các mảnh, nhưng thay vì sử dụng các mảnh này để tăng giao dịch, nó sử dụng chúng để tăng không gian cho các nhóm dữ liệu.

“Dencun sẽ nâng cao khả năng mở rộng của Ethereum thông qua rollups,” và “tối ưu hóa phí gas và nâng cao bảo mật mạng và thực hiện một số cập nhật quản lý,” theo báo cáo.

DISCLAIMER

Tất cả những nội dung Coin79 Research cung cấp trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tuyệt đối không được xem là lời khuyên đầu tư.