Internet Computer (ICP) là gì? Tổng quan về dự án ICPInternet Computer (ICP) là gì? Tổng quan về dự án ICP

Blockchain Service

Internet Computer là một giao thức lớp 1, có nhiệm vụ mở rộng chức năng của internet từ kết nối hàng tỷ người để đồng thời cung cấp cho hàng triệu nhà phát triển và doanh nhân nền tảng máy tính công cộng, tạo ra một cách mới mang tính cách mạng để xây dựng các trang web, hệ thống doanh nghiệp và dịch vụ internet trong một môi trường mở.
Internet Computer (ICP) là gì? Tổng quan về dự án ICP

Tổng quan

Lịch sử và sự phát triển của Blockchain không chỉ dừng lại ở Ethereum và Bitcoin. Trong những năm gần đây, một số dự án đã bất ngờ phát triển được các khả năng tận dụng công nghệ blockchain. Các dự án mới đã giải quyết các khiếm khuyết của Bitcoin và Ethereum và đưa ra các tính năng mới tận dụng các khả năng của blockchain.

Internet Computer Protocol (ICP) được coi là đại diện cho sự đổi mới lớn thứ ba trong blockchain sau Bitcoin và Ethereum.

Internet Computer Protocol (ICP) là gì?

Internet Computer Protocol (ICP) được xây dựng, quảng bá và phát triển bởi DFINITY Foundation – một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Zurich, Thụy Sĩ và được thành lập vào năm 2016 bởi Dominic Williams.

Internet Computer là một giao thức lớp 1, có nhiệm vụ mở rộng chức năng của internet từ kết nối hàng tỷ người để đồng thời cung cấp cho hàng triệu nhà phát triển và doanh nhân nền tảng máy tính công cộng, tạo ra một cách mới mang tính cách mạng để xây dựng các trang web, hệ thống doanh nghiệp và dịch vụ internet trong một môi trường mở. Nền tảng phát triển phần mềm công cộng này được tạo ra bởi các trung tâm dữ liệu độc lập trên toàn thế giới kết hợp sức mạnh tính toán bằng cách sử dụng một giao thức phi tập trung tiên tiến được gọi là ICP.

Công nghệ

Tổng quan về kỹ thuật của ICP

Giải thích về cơ sở hạ tầng của mạng blockchain và cách các hợp đồng thông minh có thể cho phép các dịch vụ web mở rộng quy mô mà không bị ràng buộc.

Cột mốc cuối cùng trước khi ra mắt đầy đủ Internet Computer- blockchain công cộng có quy mô internet, tốc độ web đầu tiên trên thế giới – đang nhanh chóng đến gần. Tại một sự kiện ảo về việc phát hành Sodium vào ngày 30 tháng 9 , Quỹ DFINITY sẽ công bố Hệ thống thần kinh mạng, một hệ thống quản trị theo thuật toán mở điều khiển Máy tính Internet. Sự kiện cũng sẽ trình bày các tài liệu kỹ thuật chuyên sâu về mật mã nâng cao, giao thức đồng thuận và kinh tế học mã thông báo.

Trong phần tiếp theo dưới đây, GFS Blockchain sẽ cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan cấp cao về cách mạng hoạt động.

Network Nervous System (Hệ thống thần kinh mạng)

Internet Computer dựa trên một giao thức máy tính chuỗi khối được gọi là Internet Computer Protocol (ICP). Bản thân mạng được xây dựng từ một hệ thống phân cấp của các khối xây dựng. Ở dưới cùng là các trung tâm dữ liệu độc lập lưu trữ các nút phần cứng chuyên biệt. Các máy nút này được kết hợp để tạo ra các mạng con. Mạng con lưu trữ các hợp đồng thông minh canister, là các đơn vị tính toán có thể tương tác được người dùng tải lên chứa cả mã và trạng thái.

Một trong những yếu tố làm cho ICP trở nên độc đáo là Hệ thống thần kinh mạng (NNS), chịu trách nhiệm kiểm tra, cấu hình và quản lý mạng.

Các trung tâm dữ liệu tham gia vào mạng bằng cách áp dụng cho NNS, tổ chức này chịu trách nhiệm tạo ra các trung tâm dữ liệu. Mặc dù bản thân NNS có một hệ thống quản trị mở, nó giám sát các quyền tham gia vào mạng. Theo một nghĩa nào đó, nó đóng một vai trò tương đương với ICANN trên internet, trong số những thứ khác, chỉ định số hệ thống tự trị cho những người muốn chạy bộ định tuyến BGP. NNS thực hiện một loạt các vai trò quản lý mạng, bao gồm giám sát các máy nút để tìm kiếm sự sai lệch thống kê trên mạng Internet Computer, điều này có thể chỉ ra hành vi hoạt động kém hiệu quả hoặc bị lỗi.

NNS cũng đóng một vai trò quan trọng trong kinh tế học mã thông báo của mạng. NNS tạo ra các mã thông báo ICP mới (trước đây được gọi là mã thông báo DFN) để thưởng cho các nút đang được điều hành bởi các trung tâm dữ liệu và tế bào thần kinh đang bỏ phiếu trong NNS, đó là cách nó quyết định các đề xuất được gửi đến nó. Khi NNS tạo ra các mã thông báo ICP mới để thưởng cho các trung tâm dữ liệu và tế bào thần kinh, thì đó là lạm phát.

Cuối cùng, chủ sở hữu trung tâm dữ liệu và chủ sở hữu nơ-ron có thể lấy mã thông báo của họ và trao đổi chúng với chủ sở hữu và người quản lý hộp. Chủ sở hữu và người quản lý hộp đựng các mã thông báo này và chuyển đổi chúng thành các chu kỳ và sử dụng các chu kỳ đó để sạc hộp của họ. Ví dụ: khi các hộp đó thực hiện tính toán hoặc lưu trữ bộ nhớ, chúng sẽ cháy theo các chu kỳ và cuối cùng chúng phải được sạc lại với nhiều chu kỳ hơn để tiếp tục chạy. Đó là giảm phát.

Subnets (Mạng con)

Để hiểu Internet Computer, bạn phải hiểu khái niệm về mạng con, là khối cơ bản của mạng tổng thể. Một mạng con chịu trách nhiệm lưu trữ một tập hợp con riêng biệt của các hộp phần mềm được lưu trữ bởi mạng Internet Computer. Mạng con được tạo ra bằng cách tập hợp các máy nút được lấy từ các trung tâm dữ liệu khác nhau theo cách thức được NNS kiểm soát. Các máy nút này cộng tác thông qua ICP để sao chép đối xứng dữ liệu và tính toán liên quan đến các hộp phần mềm mà chúng lưu trữ.

Canisters (Hộp đựng)

Mục đích của mạng con là chứa các hộp. Các thùng rác chạy trong các trình giám sát chuyên dụng và tương tác với nhau thông qua một API được chỉ định công khai. Bên trong hộp là mã bytecode của WebAssembly có thể chạy trên máy ảo WebAssembly và các trang bộ nhớ mà nó chạy bên trong. Thông thường, mã byte WebAssembly sẽ được tạo bằng cách biên dịch ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn như Rust hoặc Motoko. Bytecode đó sẽ kết hợp thời gian chạy giúp nhà phát triển dễ dàng tương tác với API.

Trên Internet Computer, các chức năng được chia sẻ bởi các hộp phải được gọi theo một trong hai cách. Chúng có thể được gọi dưới dạng lệnh gọi cập nhật hoặc lệnh gọi truy vấn. Sự khác biệt cơ bản là khi bạn gọi một hàm dưới dạng lệnh gọi cập nhật, bất kỳ thay đổi nào mà nó thực hiện đối với dữ liệu trong bộ nhớ của hộp sẽ vẫn tồn tại, trong khi nếu một hàm được gọi dưới dạng lệnh gọi truy vấn, thì bất kỳ thay đổi nào mà nó thực hiện đối với bộ nhớ sẽ bị loại bỏ sau khi nó chạy.

Các cuộc gọi cập nhật thực hiện các thay đổi liên tục và chúng cũng chống giả mạo vì các giao thức máy tính blockchain ICP chạy chúng trên mọi nút trong mạng con. Như bạn mong đợi, các cuộc gọi chạy trong một trật tự toàn cầu nhất quán của các cuộc gọi, sử dụng các cơ chế cho phép thực hiện đồng thời trong một môi trường thực thi hoàn toàn xác định. Cập nhật cuộc gọi hoàn tất chỉ sau hai giây.

Orthogonal persistence (Tính bền trực giao)

Một trong những điều thú vị nhất về Internet Computer là cách mà các nhà phát triển lưu giữ dữ liệu. Các nhà phát triển không cần phải suy nghĩ về sự bền bỉ, họ chỉ cần viết mã của mình và sự kiên trì sẽ tự động xảy ra. Nó được gọi là độ bền trực giao. Đó là bởi vì Máy tính Internet duy trì các trang bộ nhớ mà mã chạy trong đó.

Mặc dù chỉ có một luồng thực thi duy nhất bên trong hộp, nhưng các lệnh gọi cập nhật xuyên hộp có thể được xen kẽ theo mặc định. Điều đó xảy ra khi các lệnh gọi cập nhật thực hiện các lệnh gọi cập nhật xuyên hộp, khối này sẽ chặn, cho phép chuỗi thực thi được chuyển sang một lệnh gọi cập nhật mới.

Ngược lại, các cuộc gọi truy vấn không thực hiện các thay đổi liên tục đối với bộ nhớ. Và điều này cho phép có bất kỳ số lượng các chuỗi đồng thời xử lý các lệnh gọi truy vấn bên trong một hộp tại bất kỳ thời điểm nào. Các lệnh gọi truy vấn này chạy dựa trên ảnh chụp nhanh của bộ nhớ được ghi trong gốc trạng thái cuối cùng được hoàn thiện cuối cùng.

Scalability (Khả năng mở rộng)

Internet Computer cung cấp một số tính năng thú vị để kết nối người dùng cuối với các thùng chứa đầu cuối. Một trong số này cho phép các tên miền được ánh xạ tới nhiều thùng chứa front-end thông qua NNS. Khi người dùng cuối muốn phân giải một tên miền như vậy, Internet Computer sẽ xem xét tổng số các nút sao trong tất cả các mạng con lưu trữ các hộp giao diện người dùng và trả về địa chỉ IP của các nút sao ở gần nhất. Điều này dẫn đến việc người dùng cuối thực hiện lệnh gọi truy vấn trên các bản sao gần đó, giảm độ trễ mạng vốn có và cải thiện trải nghiệm người dùng, mang lại lợi ích của tính toán biên mà không cần mạng phân phối nội dung.

Open internet services (Mở dịch vụ internet)

BigMap có thể lưu trữ exabyte dữ liệu và bạn có thể ghi các đối tượng vào đó chỉ bằng một dòng mã. Kiến trúc này sẽ mở rộng quy mô một cách minh bạch và năng động bằng cách có các hộp giao diện người dùng và hộp chứa thùng dữ liệu được phân chia để phân chia trách nhiệm cho các đối tượng được giao cho một hộp giữa hai hộp.

Tài chính

DFINITY đã nâng tổng số $166,9 triệu trong tài trợ hơn 7 vòng gọi vốn. Nguồn tài trợ mới nhất của họ đã được huy động vào ngày 28 tháng 8 năm 2018 từ 12 nhà đầu tư lớn với tổng số tiền $102 triệu.

Đối tác hỗ trợ và đầu tư bởi các tổ chức hàng đầu bao gồm a16z, Polychain, SV Angel, Aspect Ventures, Village Global, Multicoin Capital, Scalar Capital, và Amino Capital, KR1….

Hệ sinh thái Internet Computer

Quỹ Dfinity đã công bố kế hoạch khuyến khích sinh thái dành cho nhà phát triển. Lần này, tổng số tiền của kế hoạch khuyến khích lên tới 200 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương với khoảng 224 triệu đô la Mỹ. Kế hoạch này là hỗ trợ sự phát triển của dapp và hệ sinh thái dịch vụ mới trên Web mở. , Một phần quan trọng của kế hoạch sẽ bao gồm tài chính không suy yếu dưới hình thức tài trợ của nhà phát triển. Quỹ đầu tư mạo hiểm Beacon Fund cũng đang đầu tư vào hệ sinh thái khởi nghiệp của máy tính Internet.

Hơn 100 dự án đang được xây dựng trên Internet Computer . Hệ sinh thái đang ngày càng được phát triển mạnh mẽ.

Kết luận

Internet Computer ICP là một nền tảng Blockchain thế hệ mới. Nó ra đời nhằm khắc phục những tồn tại của các Blockchain trước đó. Hệ sinh thái DFINITY đang trên lộ trình xây dựng với mục tiêu đa dạng hoá lĩnh vực Defi, Cộng đồng, Xã hội, Dapp… Nhờ vào ưu điểm hiệu suất cao, network DFINITY giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng mạng và trải nghiệm sử dụng thân thiện hơn, cung cấp môi trường triển khai tốt hơn cho các ứng dụng Web3.0.

Với đội ngũ phát triển hùng hậu, vòng gọi vốn siêu khủng cùng ý tưởng táo bạo có thể thay thế được mạng internet truyền thống. Hệ sinh thái DFINITY sẽ là một tiêu điểm đáng chú ý trong thời gian tới.

Hy vọng bài phân tích tổng quan về Internet Computer Protocol ICP này sẽ giúp mọi người có thêm góc nhìn mới để có thêm một lựa chọn địa chỉ để tìm hiểu cũng như đầu tư. Và đừng quên theo dõi các bài viết trên website của Coin79.io hàng ngày bạn nhé.

Đội ngũ phát triển

Dominic là Người sáng lập và Nhà khoa học chính tại DFINITY, chịu trách nhiệm xây dựng Máy tính Internet.

Kể từ khi thành lập tổ chức vào năm 2016, sứ mệnh của DFINITY là biến Internet công cộng thành một đám mây phi tập trung mạnh mẽ để lưu trữ thế hệ phần mềm và dịch vụ tiếp theo. Máy tính Internet đang được xây dựng bởi đội ngũ các hệ thống phân tán và chuyên gia mật mã hàng đầu trong ngành, tại một số trung tâm nghiên cứu trên khắp thế giới và được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư như Andreessen Horowitz và Polychain Capital.

Trong 20 năm qua, Dominic đã có một sự nghiệp nổi bật với tư cách là một nhà lý thuyết tiền điện tử và một doanh nhân nối tiếp tập trung vào Internet và các hệ thống phân tán. Gần đây, những khám phá khoa học của ông trên các chuỗi Threshold Relay và PSC, Tháp và Cây xác thực, USCID và The 3 E’s of Sybil Resistance đã đi tiên phong trong các cách tiếp cận mới đối với công nghệ mã hóa và blockchain.

Tokenomics

ICP Token Use Case

ICP là token của Internet Computer. Được sử dụng đối với 3 mục đích

• NNS sẽ đúc ICP mới để thưởng cho những người chạy node hoặc trở thành các neuron, để họ stake ICP biểu quyết cho thay đổi của dự án

• Các nhà phát triển cần chuyển ICP thành Cycles, vì Cycles là nguồn nguyên liệu hỗ trợ tính toán hợp đồng thông minh, giúp các website và ứng dụng chạy trên mạng lưới. Một khi được sử dụng, các Cycles sẽ bị đốt đi

• Thưởng cho các nỗ lực phát triển dự án.

ICP Key metrics

• Token Name: Internet Computer Protocol Token

• Ticker: ICP

• Blockchain: Dfinity.

• Token Standard: Updating…

• Token type: ERC20

• Total Supply: 472,875,521 ICP

• Circulating Supply: 158,871,516 ICP

ICP Token Allocation

ICP sẽ được phân phối như sau:

• Foundation Grants, Team & Partners: 52.93%

• Seed Round Investors: 24.72%

• Early Contributors: 9.5%

• Strategic Investors: 6.85%

• Pre-sale Fundraising Donors: 4.75%

• Community Airdrop: 1.25%

ICP Token Sale

Seed Sale

• Chiếm 24,72% tương đương 115,986,694 token

• Giá bán: $0,0362

• Thu được tổng cộng 4,2 triệu đô

Strategic Sale

• Chiếm 6,85% tương đương 32,094,218 token

• Giá bán: $1,9007

• Thu được tổng cộng 61 triệu đô

Public Sale

• Chiếm 10% tương đương 46,921,371 token

• Giá bán: $7,4593

• Thu được tổng cộng 350 triệu đô

Coin79 – kênh thông tin thị trường tiền mã hoá đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái) duy nhất tại Việt Nam, đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

Tham Gia Các Cộng Đồng Của Coin79

Hotline Chat Zalo Telegram Group