Polygon công bố đề xuất về nâng cấp 2.0 và chuyển đổi token POL

DTC6K4F4VJF2RNGVYP7GLNDKLU

Nhóm phát triển đằng sau Polygon đã công bố ba đề xuất để thực hiện nâng cấp Polygon 2.0. Trong số các đề xuất đó bao gồm việc tạo một token POL, được đặt để thay thế token MATIC trong nhiều khả năng. Dự án mở rộng Ethereum, Polygon, đã chính thức đề xuất các thay đổi cho nâng cấp sắp tới của nó là Polygon 2.0.

Được giới thiệu lần đầu vào tháng 6, Polygon 2.0 nhằm thiết lập một mạng lưới toàn diện của các chuỗi Layer 2 liên kết, được hỗ trợ bởi bằng chứng không biết gì.

Hôm nay, Polygon Labs đã công bố ba Đề Xuất Cải Tiến Polygon (PIPs) mô tả chi tiết về quá trình chuyển đổi, thông số kỹ thuật cho kiến trúc Polygon 2.0 được nâng cấp và cập nhật cho token gốc của nó. Nhóm đã yêu cầu cộng đồng cung cấp phản hồi về các đề xuất, và chúng sẽ được thực hiện sau khi được phê duyệt thông qua một cuộc bỏ phiếu quản trị. Nâng cấp Polygon 2.0 cuối cùng được dự kiến vào năm sau.

Ba đề xuất: Đầu tiên trong số ba đề xuất, PIP-17, mô tả “Giai đoạn 0” của Polygon 2.0. Khía cạnh chính của đề xuất này là đảm bảo không có hành động nào sẽ được yêu cầu từ người dùng cuối và nhà phát triển trên các chuỗi Polygon PoS và Polygon zkEVM hiện tại trong quá trình nâng cấp.

Thứ hai, PIP-18 đề xuất việc triển khai token POL, dự định thay thế token MATIC hiện tại làm tài sản gas và staking gốc của hệ sinh thái Polygon.

Thứ ba, PIP-19 gọi là nâng cấp token gas gốc trên Polygon PoS từ MATIC sang POL một cách đảm bảo tương thích tối đa. Điều này đảm bảo việc nâng cấp lên token mới sẽ không thay đổi hợp đồng thông minh trên Polygon PoS về mặt tương thích. Mục tiêu ở đây là đảm bảo thuộc tính mã của token POL đã nâng cấp vẫn giữ nguyên.

DISCLAIMER

Tất cả những nội dung Coin79 Research cung cấp trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tuyệt đối không được xem là lời khuyên đầu tư.