Fidelity Đệ Đơn Cho Spot Ethereum ETF, Nói Rằng Việc Phê Duyệt Sẽ Là ‘Chiến Thắng To Lớn’ Cho Nhà Đầu Tư Mỹ

Fidelity 1

Fidelity, ông lớn quản lý tài sản, vừa nộp đơn xin được phê duyệt cho một Quỹ Traded Fund (ETF) Ethereum, tiếp theo sau đơn đăng ký ETF Bitcoin.

“Ở thời điểm này, việc phê duyệt một Spot ETH ETP sẽ đại diện cho một chiến thắng lớn đối với sự bảo vệ của nhà đầu tư Mỹ trong lĩnh vực tài sản crypto” tuyên bố trong đơn đăng ký, khẳng định rằng nhà đầu tư đang đối mặt với rủi ro đáng kể khi thiếu những sản phẩm như vậy, và họ đang tìm kiếm cách tiếp cận thay thế với rủi ro cao hơn.

Trong đơn đăng ký, đã đề cập đến quyết định tòa án gần đây về Grayscale, nơi tòa án cho biết SEC đã không tìm thấy một lý do hợp lý tại sao nên từ chối ETF crypto thể hiện trực tiếp khi đã cho phép các sản phẩm dựa trên hợp đồng tương lai.

Hồi tháng 6, Fidelity đã nộp đơn xin ETF Bitcoin, ngay sau khi BlackRock tham gia vào cuộc đua này. Thông tin này đã được The Block tiết lộ trước khi đơn đăng ký chính thức được công bố.

Bước tiến của Fidelity vào lĩnh vực ETF Ethereum thể hiện cam kết của ông lớn quản lý tài sản này trong việc cung cấp các cơ hội đầu tư đa dạng cho khách hàng trong môi trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.

Nếu được phê duyệt, Spot Ethereum ETF sẽ cung cấp cho nhà đầu tư một lựa chọn khác để tiếp cận loại tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường, mở rộng thêm danh mục các công cụ đầu tư trong lĩnh vực tài sản số.

Trong bối cảnh sự kiểm tra của cơ quan quản lý đối với các sản phẩm tài chính liên quan đến tiền điện tử tiếp tục, việc phê duyệt Spot Ethereum ETF sẽ là một bước quan trọng, mang lại cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn được quy định hơn và có thể mở đường cho sự tham gia ngày càng tăng của các tổ chức trong thị trường tiền điện tử.

DISCLAIMER

Tất cả những nội dung Coin79 Research cung cấp trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tuyệt đối không được xem là lời khuyên đầu tư.