Oracle

FLUX protocol (FLUX) là gì? Dự án Oracel đầu tiên phát triển trên Near liệu có tiềm năng?

Flux là trình tổng hợp oracle chuỗi chéo cung cấp các hợp đồng thông minh có quyền truy cập vào các nguồn dữ liệu an toàn về kinh tế mọi mặt. Tất cả các thành phần của giai thức được thiết kế để trở thành 1 nguồn mở tối ta, không cần cấp phép, không […]

FLUX protocol (FLUX) là gì? Dự án Oracel đầu tiên phát triển trên Near liệu có tiềm năng?

Flux là trình tổng hợp oracle chuỗi chéo cung cấp các hợp đồng thông minh có quyền truy cập vào các nguồn dữ liệu an toàn về kinh tế mọi mặt. Tất cả các thành phần của giai thức được thiết kế để trở thành 1 nguồn mở tối ta, không cần cấp phép, không […]

Aurora EVM là gì? Tổng quan về dự án Aurora.

Aurora là một Ethereum Virtual Machine, một công nghệ xuất sắc được xây dựng trên Near Prorocol. Aurora là sự kết hợp sức mạnh của NEAR và Ethereum trên NEAR protocol mang đến một giải pháp cho các nhà phát triển, các nhà vận hành dapp trên nền tảng Ethereum có thể mở rộng, di […]

Coin79 – kênh thông tin thị trường tiền mã hoá đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái) duy nhất tại Việt Nam, đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

Tham Gia Các Cộng Đồng Của Coin79

Hotline Chat Zalo Telegram Group