CoinShares Chiếm Quyền Mua Valkyrie Funds, Nỗ Lực Mở Rộng Tại Hoa Kỳ

announcements

Công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số CoinShares đã đạt được quyền độc quyền để mua 100% tài sản từ Valkyrie Funds, bao gồm quyền liên quan đến Valkyrie Bitcoin Fund và bất kỳ ETF chưa ra mắt nào từ Valkyrie Investments.

CoinShares có thời hạn đến ngày 31 tháng 3, 2024 để thực hiện quyền mua của mình.

Công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Anh – CoinShares đã đạt được quyền lợi độc quyền để mua một số tài sản từ công ty quản lý tài sản thay thế Valkyrie Investments.

CoinShares có quyền mua Valkyrie Funds, một doanh nghiệp tư vấn đầu tư tập trung vào các quỹ giao dịch trao đổi tiền điện tử (ETFs), cũng như quyền của Valkyrie Investments đối với Valkyrie Bitcoin Fund và ETF chưa ra mắt, theo một thông báo từ Nhóm CoinShares. CoinShares có thời hạn đến ngày 31 tháng 3, 2024 để mua Valkyrie Funds từ Valkyrie Investments.

"Tùy chọn mua Valkyrie đang gia tăng sự mở rộng của chúng tôi vào thị trường Hoa Kỳ và triển khai chuyên môn quản lý tài sản kỹ thuật số của chúng tôi trên toàn cầu," CEO CoinShares Jean-Marie Mognetti nói trong một tuyên bố
“Tùy chọn mua Valkyrie đang gia tăng sự mở rộng của chúng tôi vào thị trường Hoa Kỳ và triển khai chuyên môn quản lý tài sản kỹ thuật số của chúng tôi trên toàn cầu” CEO CoinShares Jean-Marie Mognetti nói trong một tuyên bố

Chuyển giao quyền sở hữu thương hiệu

Valkyrie Funds đã nộp đơn S-1 cho Valkyrie Bitcoin Fund, một ETF bitcoin theo giá, với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 21 tháng 6.

“Theo thỏa thuận quyền mua, hai công ty đã hoàn tất một thỏa thuận cấp phép thương hiệu” theo thông báo.

“Trong suốt thời kỳ quyền mua, Valkyrie Investments được cấp một giấy phép giới hạn và có thể thu hồi để sử dụng tên ‘CoinShares’ cho các đơn đăng ký S-1 của mình với SEC. Nếu SEC chấp thuận Valkyrie Bitcoin Fund, Valkyrie Investments dự định tích hợp tên CoinShares, đánh dấu bước chân đầu tiên của CoinShares vào việc cung cấp một sản phẩm tiền điện tử chủ đạo cho thị trường Hoa Kỳ.”

Valkyrie Funds đã cung cấp một Bitcoin Strategy ETF và một Bitcoin Miners ETF, The Block đã đưa tin trước đó.

DISCLAIMER

Tất cả những nội dung Coin79 Research cung cấp trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tuyệt đối không được xem là lời khuyên đầu tư.