Chainlink Staking v0.2 Ra Mắt Với Nhiều Cải Tiến Đáng Kể

chainlink staking v0 2 unveiled a paradigm shift in v0 p1vFLa7J2aUhqczSftZFcTjUgSmhPFd 2yeOmXh4oZE

Dự kiến ra mắt trong quý 4 năm nay, Chainlink Staking v0.2 đem đến nhiều cải tiến quan trọng và tính năng mới để nâng cao tính bảo mật tiền tệ kỹ thuật của Mạng Chainlink.

Tổng quan chi tiết về các khía cạnh quan trọng của phiên bản mới

1. Cơ Chế Rút Khoản Staking (Unbonding):

 • Những người tham gia Staking có thể khởi tạo việc rút khoản bất kỳ lúc nào.
 • Điều này tạo sự linh hoạt cho các nhà đầu tư Staking, cho phép họ truy cập số lượng LINK đã đầu tư mà không bị khóa trong một khoảng thời gian cụ thể.

2. Phần Thưởng Linh Hoạt (Liquid Rewards):

 • Những người tham gia Staking có thể yêu cầu nhận phần thưởng mà không bị kỷ luật.
 • Phần thưởng trở nên có thể yêu cầu ngay khi chúng sẵn sàng, đảm bảo rằng các người tham gia Staking có thể truy cập số lượng lợi nhuận của họ một cách nhanh chóng.

3. Đánh Cắp Khoản Staking (Stake Slashing):

 • Những người vận hành nút tham gia trong hệ thống có thể bị cắt một phần số LINK đã đầu tư nếu họ không đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất.
 • Trong v0.2, người tham gia cộng đồng sẽ không phải đối mặt với việc bị cắt, tạo môi trường bảo mật hơn cho tài sản của họ.

4. Kiến Trúc Linh Hoạt (Modular Architecture):

 • Chainlink Staking v0.2 được xây dựng dưới dạng một nền tảng modular và có thể mở rộng.
 • Nó cho phép việc nâng cấp trong tương lai và thêm dịch vụ truyền thông mới mà không cần sự di chuyển rộng rãi của người tham gia Staking.

5. Phần Thưởng Linh Động (Dynamic Rewards):

 • Nền tảng có thể dễ dàng tích hợp nguồn phần thưởng mới, như phí người dùng, theo thời gian.
 • Điều này quan trọng đặc biệt khi dịch vụ truyền thông mới được tích hợp vào mạng.

6. Ưu Tiên Di Chuyển (Priority Migration):

 • Những người tham gia v0.1 hiện tại sẽ có một giai đoạn ưu tiên kéo dài 7 ngày để chuyển số LINK đã đầu tư và phần thưởng của họ sang v0.2.
 • Điều này đảm bảo rằng những người tham gia v0.1 có ưu tiên truy cập vào cơ hội đầu tư mới trong v0.2.

Quá trình ra mắt của v0.2 bao gồm nhiều giai đoạn để làm cho việc tham gia trở nên dễ dàng đối với nhiều thành viên trong cộng đồng Chainlink.

Các giai đoạn
Các giai đoạn

Giai đoạn 1: Ưu Tiên Di Chuyển (Priority Migration):

 • Những người tham gia v0.1 hiện tại có thể lựa chọn chuyển toàn bộ hoặc một phần tài sản của họ sang v0.2 trong giai đoạn ưu tiên kéo dài 7 ngày.
 • Những người không thực hiện hành động nào sẽ tiếp tục giữ tài sản của họ trong v0.1, nhưng họ sẽ không kiếm thêm phần thưởng.

Giai đoạn 2: Truy Cập Sớm (Early Access):

 • Sau giai đoạn ưu tiên di chuyển, những người sở hữu LINK có đủ điều kiện có thể tham gia Staking LINK của mình trong v0.2.
 • Việc nằm trong Danh Sách Đủ Điều Kiện để Truy Cập Sớm cung cấp một cơ hội tham gia, nhưng không đảm bảo vị trí do hạn chế kích thước hồ bơi.

Giai đoạn 3: Truy Cập Tổng Quát (General Access):

 • Khi giai đoạn Truy Cập Sớm kết thúc, hồ bơi Staking sẽ mở cửa cho bất kỳ ai, miễn là vẫn còn sức chứa.

Mã nguồn của nền tảng đã được thiết kế lại để hoạt động như một bộ hợp đồng thông minh modular. Tính modular này đảm bảo các nâng cấp trong tương lai, bao gồm các tính năng mới và thay đổi cấu hình có thể được triển khai mà không cần người tham gia Staking phải di chuyển sang các hợp đồng thông minh mới.

Ví dụ: Chainlink Staking có thể được mở rộng để hỗ trợ các dịch vụ truyền thông truyền thông mới mà không gây gián đoạn.

Hệ thống được thiết kế để tăng tính ổn định của hồ bơi Staking theo thời gian và ngăn ngừa sự rút khỏi quá mức trước khi xảy ra việc cắt giảm khoản Staking
Hệ thống được thiết kế để tăng tính ổn định của hồ bơi Staking theo thời gian và ngăn ngừa sự rút khỏi quá mức trước khi xảy ra việc cắt giảm khoản Staking

Cơ chế phần thưởng trong v0.2 hỗ trợ Phần Thưởng Có Thể Yêu Cầu, Phần Thưởng Bị Khóa và Phần Thưởng Bị Mất, cung cấp cho người tham gia Staking khả năng quản lý phần thưởng của họ một cách hiệu quả hơn.

Nền tảng cũng giới thiệu một phương pháp tính toán tỷ lệ phần thưởng động để hỗ trợ hồ bơi Staking bị đầy đủ và nguồn phần thưởng Staking mới trong tương lai, như phí người dùng. Tỷ lệ phần thưởng biến đổi này sẽ điều chỉnh dựa trên tỷ lệ điền của hồ bơi và phần thưởng có sẵn.

Hơn nữa, Chainlink Staking v0.2 nâng cao tính bảo mật tiền tệ kỹ thuật bằng cách cho phép người vận hành nút cắt giảm một phần số LINK đã đầu tư khi họ phản ứng trước các cảnh báo hợp lệ, có thể phát triển theo thời gian khi các dịch vụ truyền thông mới được thêm vào.

Cơ chế thời gian khóa cho phép bất kỳ thay đổi quan trọng nào ảnh hưởng đến người tham gia Staking được thông báo một cách tiên phong, cho phép họ rút số LINK đã đầu tư của họ trước khi các thay đổi được triển khai trên chuỗi. Điều này bảo vệ quyền lợi của người tham gia Staking và duy trì tính không tạo kho của nền tảng.

Sự phát triển của Chainlink Staking nhằm tạo ra một Internet of Contracts (Mạng lưới của các hợp đồng) mạnh mẽ và một hệ sinh thái Web3 bền vững về kinh tế, biến Chainlink trở thành một tiêu chuẩn toàn cầu cho các dịch vụ truyền thông an toàn. Nền tảng này tiếp tục thích nghi và cải thiện theo thời gian cùng với hệ sinh thái Web3.

DISCLAIMER

Tất cả những nội dung Coin79 Research cung cấp trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tuyệt đối không được xem là lời khuyên đầu tư.