Bitfinex Trải Qua Cuộc Tấn Công ‘Nhỏ’ Từ Các Tin Tặc

Ngày 4 tháng 11, 2023

Bitfinex đã tiết lộ hôm nay rằng một cuộc tấn công thông tin bị ‘nhỏ’ đã cho phép một tin tặc truy cập vào một số dữ liệu từ hệ thống hỗ trợ khách hàng của họ, dữ liệu này là “một phần, không đầy đủ và lỗi thời.”

Theo một thông cáo báo chí từ công ty, Bitfinex đã trải qua một cuộc tấn công an ninh thông tin ‘nhỏ’ trong đó một tin tặc đã có thể truy cập vào “thông tin một phần, không đầy đủ và lỗi thời.” Tin tặc hoặc nhóm tin tặc đã thực hiện một cuộc tấn công phishing vào hệ thống hỗ trợ khách hàng có “quyền truy cập hạn chế vào các công cụ hỗ trợ và các yêu cầu hỗ trợ từ bảng thông tin.”

Theo thông cáo, tin tặc không thể xâm nhập vào bất kỳ hệ thống cốt lõi nào và tài khoản của người dùng không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công. Bitfinex cho biết những người dùng bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo, tuy nhiên hầu hết các tài khoản bị ảnh hưởng đều “trống hoặc không hoạt động.” Công ty cũng cho biết họ đang dự định hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để truy tìm tấn công viên.

DISCLAIMER

Tất cả những nội dung Coin79 Research cung cấp trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tuyệt đối không được xem là lời khuyên đầu tư.