Arbitrum Foundation thông báo rằng ‘Orbit’ Cho Mạng Lớp 3 Đã Sẵn Sàng Mainnet

  • Orbit là một chương trình dành cho các nhà phát triển để triển khai riêng cho họ các chuỗi khối lớp 3 trên Arbitrum, mà lại là mạng lớp 2 lớn nhất trên blockchain Ethereum.
Arbitrum Foundation thông báo rằng 'Orbit' Cho Mạng Lớp 3 Đã Sẵn Sàng Mainnet.
Arbitrum Foundation thông báo rằng ‘Orbit’ Cho Mạng Lớp 3 Đã Sẵn Sàng Mainnet.

Orbit là gì? Tuyên bố từ Arbitrum!

Tổ chức Arbitrum Foundation thông báo rằng các mạng ‘lớp 3’ mới được tạo thông qua chương trình ‘Orbit’ của dự án hiện có thể giải quyết giao dịch trên mạng chính của Arbitrum.

Tổ chức này tuyên bố cam kết về việc phi tập trung hóa Arbitrum, mạng lớp 2 lớn nhất trên blockchain Ethereum, và đã công bố thông báo này vào ngày thứ Năm trên X (trước đây là Twitter).

  • Chương trình Orbit là một dự án được khởi đầu vào đầu năm nay cho các nhà phát triển blockchain có thể sử dụng để triển khai riêng cho họ các mạng lớp 2 hoặc lớp 3, sử dụng công nghệ của Arbitrum.
Chương trình Orbit là một dự án được khởi đầu vào đầu năm nay
Chương trình Orbit là một dự án được khởi đầu vào đầu năm nay cho họ các mạng lớp 2 hoặc lớp 3, sử dụng công nghệ của Arbitrum.

Trước đây, các mạng lớp 3 mới này chỉ được giải quyết trên mạng kiểm tra của Arbitrum, theo Steven Goldfeder, CEO của Offchain Labs, công ty phát triển chính của Arbitrum.

Chương trình Orbit là một trong những thông báo đầu tiên của tổ chức khi thành lập vào tháng 3 nhằm mục tiêu phi tập trung hóa Arbitrum. Vào tháng 6, Offchain Labs đã phát hành tài liệu hướng dẫn về Orbit cho các mạng chỉ dành cho nhà phát triển hoặc “devnets”.

Theo Offchain Labs, Orbit cho phép các nhà phát triển “tạo ra mạng riêng của riêng bạn mà có thể giải quyết trên một trong các mạng lớp 2 hoặc L2 của Arbitrum,” bao gồm Arbitrum One, Arbitrum Nova, Arbitrum Goerli và Arbitrum Sepolia.

  • Các dự án như Syndr đã tiết lộ trước đó rằng họ đã lựa chọn mạng Orbit của Arbitrum để xây dựng, lúc đó giải quyết trên mạng kiểm tra Goerli của Arbitrum.
Các dự án như Syndr đã tiết lộ trước đó rằng họ đã lựa chọn mạng Orbit của Arbitrum để xây dựng.
Các dự án như Syndr đã tiết lộ trước đó rằng họ đã lựa chọn mạng Orbit của Arbitrum để xây dựng.

Việc này diễn ra khi các nhà phát triển lớp 2 của Ethereum lớn nhất, không chỉ có Arbitrum mà còn có OP Labs (đứng sau Optimism), Polygon và Matter Labs (đứng sau zkSync), đang đưa công nghệ của họ sẵn sàng cho các nhà xây dựng để sao chép hoặc chỉnh sửa cho mục đích riêng.

Ý tưởng là các dự án có thể thu được lợi ích hoặc có thể cấp phép hoặc thu về doanh thu khác từ việc cung cấp bản thiết kế hoặc nền tảng cho các mạng bổ sung mà lý thuyết sẽ có khả năng tương tác hoặc ít nhất là tương thích.

“Thông báo ngày hôm nay về sự sẵn sàng của Arbitrum Orbit cho mạng chính cùng với đợt khởi đầu ban đầu của 10 chuỗi Orbit đánh dấu một bước tiến lớn cho sự phát triển liên tục của công nghệ Arbitrum,” Goldfeder nói trong một tin nhắn trực tiếp cho CoinDesk.

Một tin mới của Tổ chức Arbitrum cho biết vào thứ Tư rằng họ đã chọn Celestia, một giải pháp mô-đun, để Orbit sử dụng chúng như lớp khả dụng dữ liệu. Ứng dụng được xây dựng trên Orbit sẽ có tùy chọn công bố dữ liệu của họ cho Celestia, sau khi giải pháp này được triển khai.

 

DISCLAIMER

Tất cả những nội dung Coin79 Research cung cấp trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tuyệt đối không được xem là lời khuyên đầu tư.