Aave Tạm Dừng V2 trên Ethereum, Đóng Băng Một Số Tài Sản Trên V3 Do Vấn Đề Được Báo Cáo

AAVE

Ngày 4 tháng 11, 2023

Aave, giao thức cho vay phi tập trung, đã tạm dừng một số hoạt động sau khi nhận được thông tin về một vấn đề, theo thông báo trên mạng xã hội X.

Theo thông báo, hiện không có quỹ người dùng nào đang gặp nguy cơ, giao thức cũng thêm vào.

Giao thức cho vay phi tập trung DeFi Aave đã tạm dừng một số hoạt động như một biện pháp bảo vệ tạm thời sau khi nhận được các báo cáo về một vấn đề, theo thông báo trên mạng xã hội X. Giao thức cũng cho biết không có quỹ nào đang gặp nguy cơ, đã thêm vào.

Giao thức đã tạm dừng các hoạt động Aave V2 trên Ethereum, cùng với việc đóng băng một số tài sản trên Aave V3 trên Polygon, Arbitrum và Optimism. Giao thức thông báo rằng dịch vụ sẽ được khởi động lại sau khi được phê duyệt thông qua một đề xuất sắp tới để khởi động lại các hoạt động bị tạm dừng, và một báo cáo hậu sự giải thích về vấn đề sẽ được công bố “sau khi vấn đề được giải quyết hoàn toàn.”

Giao thức đã làm rõ rằng V3 vẫn hoạt động trên Ethereum, Base và Metis, và các hoạt động V2 trên Polygon và Avalanche không bị ảnh hưởng. Tính đến thời điểm này, Aave chưa đáp lại ngay lập tức các yêu cầu bình luận từ The Block.

DISCLAIMER

Tất cả những nội dung Coin79 Research cung cấp trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tuyệt đối không được xem là lời khuyên đầu tư.